توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری کلیسای سن پیتر

 

براساس نقشه هوایی ساختمان های کلیسا سن پیرو انگار به شکل کلید طراحی شده که به گفته نماد شناسان به عنوان کلید بهشت محسوب می شود و مجسمه های حواریون مسیح نیز به شکل نیم دایره ای در اطراف در ورودی این کلیسا نصب شده اند....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

معرفی کلیسا

مساحت

تاریخچه

کلیسای جدید

معمار

میدان سن پیتر

ویژگی بنا

نمای غربی

ایوان غربی

سبک بنا

محراب

نقاشی های داخل محراب

مصالح کف

بررسی گنبد کلیسا

پلان

و...