توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری میدان سنت پیتر واتیکان

 

این میدان شکل بیضی مانند دارد و در دو طرف شمال و جنوب این میدان ؛ دو فواره بزرگ و زیبا ساخته شده است. اطراف این میدان فوق العاده جذاب؛ با ستون ها که روی آنها مجسمه هایی از قدسین دین مسیحیت قرار دارند مزین شده است. این میدان در مقابل کلیسای سنت پیترو در شهر واتیکان رم است....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

تاریخچه

معرفی میدان

ویژگی میدان

ویژگی طراحی

مشخصات کلی میدان

ستون ها

معماری میدان سن پیتر

طراحی برنینی

ایلیسک مصری

فواره های میدان

پلان

و...