توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری موزه Hangzhou چین

 

این سازه پوشیده از ماسه سنگ قرمز آگرا است که از هندوستان وارد کشور شده و نمای بیرونی موزه را نشان می دهد . از مرمر سفید برای تکمیل رنگهای مایل به قرمز استفاده شده است در حالی که یک حجم بتنی سفید ایستاده به عنوان ورودی است...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • گروه طراحی
 • مساحت
 • موقعیت
 • هدف طراحی
 • معرفی پروژه
 • ویژگی سایت
 • ویژگی سازه
 • بررسی فضای داخلی
 • ورودی
 • سایت پلان
 • پلان طبقات
 • نماها
 • مقاطع
 • و...